Voorwaarden nieuwjaarsactie 2017-2018

 • Alle actiewebsites worden gebouwd binnen een bestaand thema van Namaste Webdesign. Werkzaamheden die aanpassing van het thema vereisen vallen buiten de actieprijs. Premium thema’s zijn uitgesloten. Actieprijzen zijn exclusief domeinnaam en hosting. Vraag naar de uitgebreide voorwaarden.
 • De actiewebsites bevatten tot 7 pagina’s. Extra pagina’s kunnen in rekening worden gebracht.
 • Bij de eerste aanpassingsronde voor actiewebsites kunnen aanpassingen worden gedaan aan de structuur van de site, op basis van de homepage en een binnenpagina.
 • Bij de tweede, kleine, aanpassingsronde voor actiewebsites kunnen aanpassingen kunnen worden gedaan aan het totaal van de site, aanpassingen aan de structuur van de site zijn uitgesloten (die zijn in de eerdere aanpassingsronde aan de orde geweest).
 • De actieprijs voor websites is exclusief extra en complexe modules, bijvoorbeeld back-up software, blog etc.
 • De actiewebsite wordt opgeleverd met een basis cms. Dit is in de meeste gevallen toereikend.
 • Het aanleveren van content (tekst en foto’s etc.) dient via een aanleverdocument te gebeuren en volgens instructies, beide geleverd door Namaste Webdesign.
 • Uitvoering van de opdrachten gaat in volgorde van aanmelding en begint uiterlijk eind januari 2018.
 • Wanneer opdrachtgever kiest voor een gespreide betaling bij het bouwen van een actiewebsite á €9,95 per maand, wordt een overeenkomst aangegaan voor een periode van ten minste 4 jaar, waarbij de het eerste jaar bij aanvang van de bouw in eens wordt gefactureerd (€119,40). Opdrachtgever verkrijgt gedurende de duur van de overeenkomst een gebruiksrecht op genoemde website, genoemde website blijft eigendom van opdrachtnemer. Vraag naar de uitgebreide voorwaarden.
 • De aanbiedingen in die deel uitmaken van de nieuwjaarsactie 2017-2018 zijn volledig vrijblijvend en verplichten Namaste Webdesign op geen enkele wijze een verbintenis aan te gaan. Namaste Webdesign behoudt zich het recht om zonder verdere toelichting af te zien van genoemde acties en aanbiedingen.
 • Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Op al onze diensten en producten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.