Privacyverklaring

De vertrouwelijkheid van gegevens die u aan ons verstrekt is belangrijk voor ons. Dat vertrouwen is bepalend voor de kwaliteit van onze dienstverlening aan u en uiteindelijk voor het succes van de dienstverlening door ons. In deze privacyverklaring geven wij u informatie hoe wij uw gegevens behandelen en vertellen wij u over de rechten die u heeft.

 

 1. Informatie over Synergy Webdesign (verwerkingsverantwoordelijke)

Bedrijfsnaam

Synergy Webdesign (“Namaste Webdesign” is een handelsnaam en onderdeel van Synergy Webdesign).

Adres

Willigenburg 23

Postcode / woonplaats

1601 LJ Enkhuizen

Telefoonnummer

0616080645

E-mailadres

info@synergy-webdesign.com

info@namaste-webdesign.com

 

 1. Doel en wettelijke basis voor de verwerking

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor:

 • het voeren van correspondentie met u
 • het verstrekken van informatie aan u
 • of het financieel afhandelen van de dienstverlening of de opdracht.

Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan hierboven beschreven, tenzij nadrukkelijk met u vooraf overeengekomen. 

 

 1. Welke gegevens worden er opgeslagen?

Van u worden opgeslagen:

 • contactgegevens
  • Voor- en/of achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Eventueel: Kvknummer
 • gegevens omtrent opdrachten en projecten

 

 1. Beveiliging

Synergy Webdesign neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@synergy-webdesign.com.

 

 1. Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?

Synergy Webdesign deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Synergy Webdesign blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 1. De bewaartermijn

Synergy Webdesign zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 1 jaar.
Uw gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven fiscale bewaartermijnen voor financiële gegevens. Na deze bewaartermijn worden uw gegevens (zowel op papier als digitaal) door ons vernietigd.

 

 1. Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking?

U heeft als betrokkene een aantal rechten met betrekking tot de door u verstrekte gegevens.

Het recht op…

Inzage in dossier

U heeft het recht om uw dossier in te zien en/of een papieren afschrift te vragen.

Rectificatie

U heeft het recht om gegevens in uw dossier te veranderen.

Vernietiging

U heeft het recht uw dossier te laten vernietigen binnen drie maanden na een schriftelijk verzoek daartoe.

 

Indien u gebruik wilt maken van deze rechten kunt een verzoek richten aan Synergy Webdesign op e-mailadres info@synergy-webdesign.com. Wij zullen vervolgens contact met u opnemen om uw verzoek juist, volledig en tijdig te verwerken. 

 

 1. Websitebezoek

Synergy Webdesign gebruikt functionele en analytische en cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Klik op de onderstaande link als u wilt weten hoe u dit kunt doen.

 1. Heeft u verder vragen over deze privacyverklaring?

Stuurt u ons dan een e-mail op e-mailadres info@synergy-webdesign.com.

Mocht dit noodzakelijk zijn, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens op telefoonnummer: 0900 – 2001 201.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Gebruik onderstaand formulier om contact met ons op te nemen en u ontvangt binnen twee werkdagen van ons bericht.

Persoonllijke gegevens